Slovníček pojmů

Zkratky

 • STT (STD) - standardní tance (Standard dances) - Waltz, Tango, Valčík, Slowfox a Quickstep
 • LAT (LAD) - latinskoamerické tance (Latin dances) - Chacha, Samba, Rumba, Paso Doble a Jive
 • CBM - contra body movement - protipohyb
 • CBMP - contra body movement position - protipohybové postavení
 • SN (SL) - stojná noha (Standing leg)
 • VN (ML) - volná noha (Moving leg)
 • COG - center of gravity - gravitační centrum
 • COM - center of movement - pohybové centrum
 • WDC - World dance council
 • WDSF - World dance sport federation
 • ČSTS (CDSF) - Český svaz tanečního sportu
 • SUT - Svaz učitelů tance ČR

Části těla

 • Stojná noha - noha, na které spočívá větší poměr aktivity (většinou i váhy)
 • Volná noha - noha, na které spočívá menší poměr aktivity (většinou i váhy)
 • Špička - část nohy obsahující prsty a bříško (termín latinskoamerických tanců)
 • Bříško - to samé co špička (termín standardních tanců)
 • Hrot - maximální konec nohy - čelní ploska palce u nohy
 • Plocha - plná plocha chodidla bez ohledu na váhové rozložení
 • Propnutá noha - koleno je "zamknuté"
 • Napnutá noha (natažená) - noha je v maximální natažené pozici bez "zamknutého" kolena
 • Povolená noha - noha je uvoněná a pokrčení do takové míry, aby nedošlo k rapidnímu poklesu celého těla
 • Pokrčená noha - vědomě dochází k poklesu těla
 • Váhové bloky - hlava, hrudník, pánev
 • Gravitační centrum - těžiště lidského těla, nachází se na vnitřní straně křížové kosti
 • Pohybové centrum - inklinuje pohyb, nachází se v místě solaru, uprostřed hrudního váhového bloku
 • Centrální osa - svislá osa, protínající fyziologicky střed těla
 • Páteřní osa - svislá osa rovnoběžná s centrální, jen protínající páteř (více vzadu)
 • Levostranná, pravostranná osa - svislé osy protínající levé a pravé rameno

Postavení

 • Pickme - cvičení na vizualizaci přesahu postavení do roviny imaginace ve stylu "vyber mne"
 • Uzavřené postavení - postavení bez směrové preference
 • Promenádní postavení - postavení, které vyjadřuje preferenci ke straně spojených rukou
 • Protipromenádní postavení - postavení, které vyjadřuje preferenci ke straně pevného rámu
 • Dance hold, Držení - konkrétní stav paží zobrazující charakter dané skupiny tanců, nebo funkční provedení pro konkrétní pohyb

Parket

 • Floorcraft - dovednost parketové moudrosti, kdy jsou tanečníci schopni přizpůsobovat svůj pohyb náhlým okolnostem
 • Dlouhá strana - ta delší
 • Krátká strana - ta kratší
 • Směr tance - proti směru hodinových ručiček
 • Ohniska - vrcholy vepsané elipsy do obdélníkového parketu
 • Ohnisková zeď - myšlená bariéra mezi ohnisky parketu, přes kterou se při kolových tancích netančí

Hudba

 • Úder - jasně měřitelný, statický okamžik v hudbě
 • Doba - časové rozpětí mezi údery
 • Takt - časová jednotka složená z určitého počtu lehkých a těžkých dob stejné časové délky
 • Fráze - perioda složená z taktů
 • Akcent - důraz na danou dobu (nejčastěji prodloužení)
 • Styly hudebního přednesu - jednotlivé mechaniky, které tanečníkům umožňují pohybově vyjádřit specifický rytmus dané skladby (staccato, legato, rubato, ritardando)
 • Staccato - styl hudebního přednesu - jednotlivé doby tančeny s co nejvýraznějším oddělením
 • Legato - styl hudebního přednesu - jednotlivé doby tančeny s co nejmenším oddělením
 • Rubato - styl hudebního přednesu -nejprve zrychlení, poté zpomalení a dorovnání rychlosti
 • Ritardando - styl hudebního přednesu - nejprve zpomalení, poté zrychlení a dorovnání rychlosti

Typy pohybů

 • Traveling, Stopping, Twisting, Turning, Stretching, Banding, Shaking, Waving, Balancing, Over-balancing, Jumping, Falling a Gesting

Vlastní tanec

 • Krok - úplný přenos váhy z nohy nad nohu
 • Chasse - krok směrem X nohou 1 + přísun druhou nohou 2 k noze 1 + krok opět směrem X nohou 1
 • Check - zaražený krok (rychlá změna směru) povětšinou z kroku vpřed na krok vzad
 • Kukaracha - zaražený krok (rychlá změna směru) povětšinou z kroku stranou zpět na druhou stranu
 • Partnering - dovednost partnerů na fyzické, mentální a spirituální úrovni
 • Stretch - vzdalování dvou bodů v těle - dochází pouze při uvolnění
 • Protipohyb - vnitřní rotace mezi pánví a rameny (CBM)
 • Tep - "ťuk" - úder nohou (většinou hrotem) do země bez přenostu váhy

Ostatní

 • Klasika - balet bez špiček
 • Foxtrot - původní 4/4 tanec, následně rozdělen na pomalou (slowfox) a rychlou (quickstep) verzi
 • Kolové tance - Waltz, Tango, Slowfox, Valčík, Quickstep, Polka, Blues, Samba, Paso Doble, ...