INFORMAČNÍ LINIE

Jaké Wallyho číslo jste vy?

Nejspíš jste si všimli, že se občas učitelé a trenéři neshodují i v základních věcech. Nyní pominu to, že někteří opravdu učí špatně. Co je ale v tuto chvíli podstatné zmínit, je fakt, že existuje mnoho systémů, které jsou založeny na rozdílných principech, všechny dávají jako celek smysl.

Většinou platí, že není dobré tyto systémy mixovat. Alespoň z počátku ne. Když přejdeme k jinému trenérovi, který pracuje podle odlišného systému, bude nám pravděpodobně vysvětlovat věci jinak. Pokud nám nový systém sedí lépe, můžeme získat dojem, že to předchozí trenér říká špatně… Může to tak být, ale je třeba pracovat i s faktem, že různí trenéři pracují s různými systémy a jeden z nich nám prostě jen lépe vyhovuje, protože pracuje s odlišnými principy a ty jsou nám z nějakého důvodu bližší.

Vždy bychom měli vědět, odkud informace proudící k nám pocházejí.

Měli bychom se zajímat o koncepci naší taneční přípravy - znát svou vývojovou větev. Já moc dobře vím, od koho se učí můj trenér, a vím, u koho studoval ten jeho. Jejich postupy mi vyhovují a výsledky práce se mi líbí, jsem spokojen a pokud něco nefunguje, jsem schopen identifikovat proč.

Mnoho tanečníků se o toto vůbec nezajímá. A to je špatně, vždy bychom měli vědět, odkud informace proudící k nám pocházejí.

Každý styl s sebou nese určitá specifika, např. typický choreografický slovník, proto pokud mi trenér vytvoří sestavu a přejdu do jiného systému, bude mít nový trenér určitě tendence ji předělávat.

U latinskoamerických tanců existuje z hlediska vývojové linie konstanta známá mezi tanečníky jako Wallyho číslo podle taneční legendy Waltera Lairda.

Ten roku 1961 sjednotil a zapsal basic pro latinskoamerické tance, tedy základní figury, které se učíme na počátku. On je ten, kdo nastolil řád a prakticky definoval, co to znamená již zmíněný basic.

Definujme si Waltera Lairda jako hodnotu nula. Všichni ti, které dlouhodobě učil jsou jedničky. Tanečníci, kteří jsou žáky jedniček, jsou dvojky, a tak dále. Walter je již po smrti, z hlediska Wallyho čísla zbývají tedy nejvýše jedničky - těch je po světě stále poměrně hodně, ale je velice obtížné, ne-li nemožné, se k nim dostat. Samozřejmě neříkám, že linie Waltera Lairda je jediná správná. Je jen jedna z nejstarších a rozhodně nejuznávanějších.

Původní informace předáváním degraduje.

I když od doby Waltera Lairda prošlo tancování velkým vývojem, původní myšlenky zůstaly nezměněny. Nebo lépe řečeno - měly by tak zůstat.

Pokud tedy připustíme, že Wally je něco jako čistá informace a původní hodnota, následné předávání moudra techniky je jako tichá pošta. Předává se pouze verbálně z člověka na člověka.

A jak to u tiché pošty bývá - původní informace předáváním degraduje. Ona degradace spočívá hlavně v přidávání vlastních úvah a myšlenek mnohdy needukovanými lidmi. Tím se původní znění deformuje a často proto technika "neladí" s knihou.

Jaké Wallyho číslo jste Vy? Pokud jste v odlišné linii, ve které?


Příspěvky tanečního blogu pro Vás píše Martin Hejhal, vedoucí taneční školy Artimo.
Zdrojem informací pro obsah článků jsou jeho zkušenosti z tanečního světa, ve kterém se již řadu let pohybuje.