INFORMACE

Znám, umím, rozumím

Pokud má taneční pár lekci s trenérem, prakticky si od něj kupuje informace. Ty se mohou vztahovat k samotnému tanci, technice, historii, soutěžím, a tak dále.

Když se budeme bavit čistě o faktech, které se vztahují k technice nebo mechanice, můžeme je pojmout buď komplexně - to znamená, že přesně víme, co sdělují, co způsobují, z čeho vycházejí a proč se danou věc učíme, nebo je prostě vezmeme tak, jak nám je trenér říká a děláme maximum pro to, abychom je zvládli co nejlépe, i když se úplně nesnažíme o hluboké porozumění.

Obě metody jsou v pořádku, ale každou je třeba využívat s ohledem na situaci, ve které se zrovna nacházíme. Některé věci je možné dělat, aniž bychom o nich museli více přemýšlet, ale něco bez pochopení souvislostí nezatančíme.

Někteří žáci lační po vědění, ale někdy mnoho vědomostí najednou škodí. 

Smiřme se s tím, že trenér ví, co dělá, a dá nám právě tolik informací, abychom byli schopni se posunout. Někteří žáci lační po vědění, ale někdy mnoho vědomostí najednou škodí, zejména když nejsme schopni vyhodnotit, která fakta jsou právě v danou chvíli důležitá. Soustředíme se pak na moc věcí naráz a celek se rozpadá.


U každé informace musíte zvážit pět věcí:

1) Jak moc je originální? Nejedná o nějakou specifickou úpravu trenéra pro nějaký účel, která se ale nedá použít v širším měřítku?
2) Patří informace do nějakého stylu? Nebo se jedná o obecnou informaci, kterou mohu použít kdekoliv?
3) Je prospěšná pro mou úroveň / věk / pohlaví?
4) Z jakého období pochází? (Jinak se tancovalo roku 1940 a jinak nyní.)
5) Konečná informace, nebo metoda? Je to opravdu to, co chci ve finále tančit, nebo je to jen cvičení, které mi má pomoci něco natrénovat?


A co dál je potřeba při posuzování informací zohledňovat?

Původ

Velice záleží na tom, odkud daná informace pochází. Pokud vám ji řekne kamarád, bylo by asi vhodné si ji ještě ověřit a zamyslet se nad ní více, než když vám ji řekne Espen Salberg. (Více se o tomto dočtete v jednom z dalších článků.)


Kontext

U informací je vždy třeba vnímat souvislosti: Kdo? Kdy? Komu byla určena?

Jinak se bude učit základní krok jivu šestiletá holčička a jinak dospělý chlap. Někdo je pohybově zdatnější, někdo má lepší rovnováhu.

Proto dbejte na to, aby vše, co tančíte bylo opravdu určené pro vás a pocházelo z pro vás vhodného zdroje. Z tohoto důvodu nejsou právě ideální videa seminářů na internetu. Možná tam přednáší Espen, ale opravdu jste na té úrovni, jako páry, které na tom videu učí?

Udržitelnost

Ke každé informaci byste měli mít klíč jak ji trénovat a nějakou logickou strukturu (například sadu cvičení), kterou si ověříte, že to stále děláte správně. Protože pokud něco pouze navnímám a pocítím, ale fakticky nevím, jak to dělám, tak za týden už nedokážu ten pocit zpátky získat.

Srozumitelnost

Vše, co se naučím, bych měl být schopen zapsat a jednoduše převysvětlit. Pokud tomu tak není, moje informace není kompletní, nebo jsem ji nepochopil.

Složitost

Z hlediska doby uchování existují dlouhodobé a instantní informace. Instantní informace jsou takové, které se dozvím a po chvíli mi jdou. Například: "Nechoď to rovně, ale šikmo". Naopak dlouhodobé informace vyžadují trénink, fyzickou nebo vědomostní připravenost. Obecně platí, že čím dlouhodobější informace, tím více bych jí měl rozumět. Z počátku svého vývoje by měl tanečník dostávat pouze instantní informace.

Tréninkový deník by měl být základní pomůckou tanečníka. 

Na závěr by bylo dobré doplnit, že informace mají tendenci být zapomenuty. Proto by tréninkový deník měl být základní pomůckou tanečníka. Je jedno, jestli si informace zapisujete, kreslíte, nebo jen píšete klíčová slova, to důležité je, že nevyprchají.


Příspěvky tanečního blogu pro Vás píše Martin Hejhal, vedoucí taneční školy Artimo.
Zdrojem informací pro obsah článků jsou jeho zkušenosti z tanečního světa, ve kterém se již řadu let pohybuje.