KLÍČOVÁ SLOVA
#vzdělání #praxe #progres 

Jedná se o metodu, která má velice široké možnosti použití, je jednoduchá a efektivní.

Dá se pojmout mnoha způsoby. Můžete si třeba vzít 5 papírů a každý věnovat jednomu tanci. Jednotlivé listy pak popíšete klíčovými slovy, která dle vašeho názoru daný tanec vystihují, například samba: rychlá, bouncing, rytmus, Brazílie, 3/4 1/4 1...

Slov může být 10, 20 nebo klidně 50, ale pod každým slovem musíte mít jasnou představu, proč ho tam píšete. Nemělo by to být nic obecného, ale vždy by se mělo jednat o pojem, pod kterým se skrývá vaše konkrétní asociace.

Klíčová slova je možné psát různými barvami podle pocitů.

Pokud jsme na tréninku například při sambě skákali po rukou přes lavičky, napíšu "lavičky". Jde o to, že když tyto papíry nechám například na sále, za dva dny přijdu trénovat sambu a přečtu si své "zápisky", tak pokud jsem volil dobrá slova, mělo by mě to snáze a rychleji dostat do sambové nálady. Klíčová slova je také možné psát různými barvami podle pocitů.

Obdobně může využívat klíčová slova trenér na semináři, nebo si mohu vytvořit soubor klíčových slov pro soutěž. Pokud danou věc nejen tančím, ale navíc o ní mluvím, píšu a vidím ji, pak se mi snáze zaryje pod kůži, proto je také tato metoda velice vhodná pro děti a juniory.

Další osvědčenou metodou je užití klíčových slov v rámci practisu - na každý tanec si zvolím přesně tři slova, na která se soustředím a která jsou vázaná na můj aktuální vývoj (například téma ze semináře nebo z lekce). Mohu si je i napsat na papírek a položit si ho vedle parketu. Když zrovna tančí druhá skupina, přečtu si je a soustředím se na jejich význam. Slov může být více či méně, ale tři jsou vcelku efektivní.

Posledním tipem je použití klíčových slov jako malého deníčku vašeho tanečního života. Po každém tréninku nebo soutěži si můžete zapisovat klíčová slova, která vás napadnou. Za čas pak získáte dlouhý list emocí a faktů, která vás na cestě napříč tanečním světem provází. Vzhledem k tomu, že zapisování klíčových slov je rychlejší než psát klasický deník, je pravděpodobnější, že vydržíte vést deník delší dobu. Z výsledku se dá ledacos vyčíst a pokud bude mít k vašemu deníčku přístup i coach, může to výrazně pomoci kariéře.


Příspěvky tanečního blogu pro Vás píše Martin Hejhal, vedoucí taneční školy Artimo.
Zdrojem informací pro obsah článků jsou jeho zkušenosti z tanečního světa, ve kterém se již řadu let pohybuje.