INDIVIDUÁLNÍ LEKCE
Všeho moc škodí.

Z definice se jedná o čas, ve kterém se trenér věnuje jen vám - buď jako jednotlivci nebo páru. Existuje i možnost individuální hodiny pro dva páry najednou - například před soutěží.

Je dobré si uvědomit, k jakému účelu by měl takový typ hodiny sloužit. Individuálka může mít v základu tyto funkce:

 • Stavba choreografie - Vytváření tanečního programu, ujasnění směrování, rytmizací, rolí a samotného designu choreografie (messages). Tyto lekce jsou zapotřebí převážně při vstupu do nové taneční třídy.
 • Technicko-mechanická lekce - Jedná se o výuku technických aspektů tance. Jsou vhodné pro upřesnění informací ze seminářů, doučení nebo dovysvětlení. Mohou být fyzického nebo "mentálního" charakteru.
 • Předsoutěžní lekce - Jde o seriál lekcí před důležitou soutěží (první lekce v nové třídě, zahraniční soutěž). Trénuje se zde hlavně výkon, energetické nasazení, nástupy, začátky a konce tance a celková prezentace.
 • Posoutěžní lekce - Pod vedením lektora dochází k validaci, zpětné vazbě a rozboru výkonu. Je zásadní zejména, když soutěž nedopadla dle představ. Obvykle zahrnuje i videorozbor.
 • Netaneční lekce - Probíhá pod vedením coache a jde většinou o posezení tanečníků (někdy i s rodiči) a diskuzi ohledně kariéry a plánování soutěžního života. V Artimu máme úmluvu, že tyto lekce nejsou zpoplatněny.
Teorie, kterou je nezbytné znát, je stejná pro všechny.

Role individuálu vůči semináři a volnému tréninku (VT)

Myšlenka vzdělávání tanečníků je postavena na pravidelných společných seminářích, kde se jako skupina věnujeme získávání nových informací. Technické aspekty basicu latinskoamerických tanců jsou popsané a víceméně definované, to znamená, že základní teorie, kterou je nezbytné znát, je stejná pro všechny a není tak potřeba ji předávat individuálně. Je to ztráta času na obou stranách. Role semináře se někdy podceňuje, ale do třídy A jsou základním stavebním kamenem vývoje tanečníka. Koneckonců je to i místo, kde se můžeme potkávat a budovat klubové klima.
V různých obdobích rozvoje se mění i potřeba absolvovat více či méně individuálních hodin. Nicméně důležitost seminářů stále zůstává zachována.

Správný postup by měl být:

 • Mám choreografie. -> Získám úkoly a informace na semináři. -> Trénuji na VT.
 • Nemám choreografie. -> Indy.
 • Mám choreografie, ale ještě si je nepamatuji. -> VT
 • Mám novou třídu? -> Indy.
 • Tančím a jsem finalista. -> Chodím na VT a practisy, bez indy.
 • Tančím a vypadávám v prvním kole. -> Indy.

Pokud zde píšeme Indy, je tím myšlená pravidelná lekce minimálně jednou týdně. Takzvanou korekční individuálku, která může být mixem, si může kdykoli kdokoli domluvit.

Poslední dobou vznikl trend, že i jednotlivci nebo páry, které mají hotové choreografie a nemají žádný větší problém využívají individuální tréninky týdně.

Pozitiva:

 • Jsou více pod kontrolou, může se "vychytat" více chyb.
 • Psychicky to na tanečníka i rodiče působí dobře.

Negativa:

 • Čím více informací tanečník dostane, tím více vzniká pravděpodobnost, že je nestihne do další lekce precizně protrénovat.
 • Vzniká určitá závislost na trenérovi a může vzniknout představa, že trenér je zodpovědný za procvičení informací: Trenér učí, vede, naléhá. Ale každý tanečník je zodpovědný za své tancování sám a pokud danou informaci nenatrénuje, není to vina trenéra. Ten může poskytnutí lekce odmítnout do doby, dokud nebudou informace protrénovány na VT. Zaplacením individuální hodiny si kupujete informace, péči trenéra, pomoc s řešením problému - nikoli záruku zlepšení se. To je týmová práce.
 • Informace získané na semináři jsou na "druhé koleji".
 • Finance. Platíte zbytečně za něco, co bereme i na semináři a co můžete natrénovat na VT.
Samostatný trénink je základním prvkem vývoje.

Někdy vzniká pocit, že když není tanečník pod dohledem, může "něco natrénovat špatně". Ano, toto se může stát, pokud nebudou informace pochopeny a tanečník bude půl roku mimo dohled a nebude viděn ani na Open Practisu. Realita je ale taková, že samostatný trénink je základním prvkem vývoje, a to i u malých dětí! V rámci volných tréninků i Open Practisu se pohybují trenéři, kteří po očku sledují i ostatní a pokud by se tak dělo, bude vám lekce sama doporučena - je to praxe, která se děje neustále.

Celkový výkon neurčuje množství individuálních lekcí, ale různorodý přístup k tréninkům. Pokud máte choreografie, chodíte na semináře, na Open Practisy, na workout a minimálně 2x týdně na VT, pak nejsou individuání lekce prakticky potřeba. Zbavme se, prosím, upínání na individuální lekce a spíše se pojďme zaměřit na šířku tréninkového portfolia, aby vše fungovalo tak, jak je to zamýšleno.

Cílem je vychovat samostatné tanečníky, kteří budou umět pracovat sami a budou efektivně pracovat na svém zlepšení spolu s trenérem. Je nám jasné, že je to mnohdy těžké, ale právě proto je nutné klást na samostatnost důraz. 

Vše je ale o komunikaci.

Individuální lekce jsou skvělým nástrojem trenéra, ale musí se s nimi nakládat tak, aby se více neublížilo, než-li pomohlo. Je jasné, že ne všichni trenéři mohou dát všem lekce v takovém rozsahu, jak by si přáli, ale někdy vzniká mylný dojem určitého "nadržování". Mnohdy to nemusí být tím, že by trenér nechtěl lekci dát, ale tím, že pro dané období, ve kterém se tanečník nachází, lekce není jednoduše třeba. Vše je ale o komunikaci - jelikož je ale těžké všem vysvětlovat celou myšlenku, tak vznikl tento článek. =) Možná budete nyní vnímat individuální trénink trochu jinak...

Příspěvky tanečního blogu pro Vás píše Martin Hejhal, vedoucí taneční školy Artimo.
Zdrojem informací pro obsah článků jsou jeho zkušenosti z tanečního světa, ve kterém se již řadu let pohybuje.