Závazná PŘIHLÁŠKA

Středně pokročilá skupina

► 12 týdnů, 2x 1 hodina týdně

► Sál Sokol Horní Počernice

► Cena: 2500 Kč

Pokročilá skupina

► 12 týdnů, 2x 1,5 hodiny týdně

► Sál Sokol Horní Počernice

► Cena: 3500 Kč