Tréninkový program

Tréninkový program taneční školy Artimo jako motivační a sebereflexní systém pro naše žáky.

Princip je jednoduchý - v případě, že se žák cítí být připraven složit zkoušku na další level (úroveň), požádá o to svého lektora v rámci pauzy, po konci (nebo před začátkem) hodiny, nebo během 4Rythmu.

Tréninkový program je samozřejmě dobrovolný!

Po uzavření celého bloku má žák nárok na Artimo certifikát (diplom) odrážející jeho získané dovednosti. Vědomosti potřebné k absolvování získají žáci na seminářích a na individuálních lekcích. Většina informací se dá dohledat na interních stránkách ZDE. K dispozici jsou i výuková videa a materiály, kterých bude přibývat. (do 2. 6. máme na programu naši soutěž v Anglii, následně budeme videa dotáčet)

BLOK  1

LEVEL 1  (1 den-3 týdny) - ZK 3 min

 • Ukaž a napočítej kroky - SA (bounc s úkrokem), CHA (time-step), RU (základ), JI (kolébka + chasse).
 • Vyjmenuj 3 pravdivá fakta o správném postavení a ukaž je.
 • Vyjmenuj všechny latinsko-americké a standardní tance. Uveď jeden lidový tanec.

LEVEL 2  (1 den-3 týdny) - ZK 4 min

 • Předveď 3 figury vlastního výběru v jivu.
 • Předveď 3 figury vlastního výběru v chache.
 • Zatancuj Cuban-breaks v chache bez hudby.
 • Ukaž a popiš správnou základní linii volné nohy v rumbě.

LEVEL 3  (1 den-3 týdny) - ZK 3 min

 • Napočítej a zatanči jednu variaci v chache korektně do hudby.
 • Předveď 3 figury vlastního výběru v rumbě.
 • Předveď 3 figury vlastního výběru v sambě.
 • Vyjmenuj a ukaž 5 typů kroků v RU (vpřed, vzad, spirála.. ).

LEVEL 4  (1 týden-1 měsíc) - ZK 3 min

 • Uveď minimálně 3 zásady správného bouncu v SA a ukaž je.
 • Napočítej a zatanči jednu variaci v jivu korektně do hudby.
 • Vyjmenuj a předveď 3 typy chasse v CHA. (side, lockstep, hip-twist, ronde, slip-close, side-cross).
 • Ukaž základní pohyb rukou (paží) v RU - vedení loktem.

LEVEL 5  (1 týden-1 měsíc) - ZK 4-5 min

 • Napočítej a zatanči jednu variaci v sambě korektně do hudby.
 • Napočítej a zatanči jednu variaci v rumbě korektně do hudby.
 • Rumbawalk prakticky - správné vedení nohou, korektní nášlap, linie a rytmus. Minimálně 4 takty.
 • Předveď čistou spirálu v RU - bez hudby, svojí rychlostí, bez zaváhání a bez pomoci volnou nohou.
 • Popiš základní pohybové charakteristiky LAT tanců mimo paso doble.

Vize prvního bloku: Absolvent prvního bloku prošel začátečnickou úrovní. Má přehled o tom, co znamená být tanečníkem a má základní představu o správném postavení a základních technikách. Do každého tance umí pár figur, které zvládá do hudby. Z pokročilejších variací umí například spirálu v rumbě, nebo cuban-breaks v chache.

BLOK  2

LEVEL 6  (1 týden-1 měsíc) - ZK 3 min

 • Popiš a ukaž 4 typy volt: zálkadní, running, drop a spot.
 • Vyjmenuj a předveď 5 typů chasse v CHA. (side, lockstep, hip-twist, ronde, slip-close) 
 • Akcentované doby, co je to? Jak se realizují? Které to jsou ve všech tancích mimo paso-doble.
 • Popiš postavení v jivu.

LEVEL 7  (1 týden-1 měsíc) - ZK 4 min

 • Vyjmenuj a ukaž 9 typů pohybu.
 • Ukaž a popiš samba TIC - kde se používá?
 • Vyjmenuj 6 rytmizací v sambě.

LEVEL 8  (1 týden-1 měsíc) - ZK 4 min

 • Předveď korektní základní krok JI - rytmické pokládání chodidel (hudba minus 10 procent).
 • Zatanči a napočítej 8 variací CHA - bez hudby.
 • Zatanči a napočítej 8 variací JI - bez hudby.
 • Vyjmenuj a vysvětli 4 styly hudebního přednesu.

LEVEL 9  (1 týden-6 týdnů) - ZK 5 min

 • Do hudby zatanči rumbawalk s vloženou spirálou na druhé polovině doby jedna. 
 • Předveď bez hudby základní práci rukou v tancích CHA, SA, RU, JI.
 • Popiš 4 pohybových součástí rumbawalku a k čemu slouží.
 • Zatanči a napočítej 5 variací SA - bez hudby.

LEVEL 10  (1 týden-6 týdnů) ZK - 4-5 min

 • Zatanči a napočítej 8 variací RU - bez hudby.
 • Do hudby minus 10 procent zatanči chachawalk se spirálou na druhé polovině první doby.
 • Zatanči korektně open-hiptwist do vějířového postavení s kvalitou rumbawalku lvl 5.
 • Popiš co je to timing, counting a rythm a jak se interpretují v praxi.

Vize druhého bloku: Po absolvování druhého bloku mají žáci rozšířené vědomosti ve všech tancích. Mimo praktických dovedností již více rozumí i teorii daných tanců. Větší znalosti mají také v oblasti hudby. Variací do jednotlivých tanců umí již více i kvalitněji. Po levelu 10 jsou mírně pokročilí.

BLOK  3

LEVEL 11 (2 týdny-2 měsíce) - ZK 6 min

 • KONTROLA KVALITY: Zatanči co nejkvalitněji všechny základní kroky mimo pasa doble. Všechny tance musí splňovat daný pohybový charakter. RU - propínání nohou, linie, artikulace CC - ostrost, napínání nohou, staccato rytmika SA - kvalitní bounc a samba tic JI - kvalita v akcentování úderu, rytmika, postavení. Kvalitní postavení, práce rukou a akcentované doby ve všech tancích. Dále správná pohybová kultura - správné nášlapy, vytažený krk, klid na horní polovině těla.

  O úspěšném složení tohoto levelu nerozhoduje lektor sám. Lektor natočí video žáka a odešle ho ostatním lektorům. Ti se poradí a následně dají vědět výsledek i s krátkým odůvodněním proč bude, nebo nebude, level udělen.

LEVEL 12 (3 týdny-2 měsíce) ZK - 6 min

 • Zatanči do hudby RU: 3 alemany (dámské kroky), laso, aida + 8 dalších korektních variací.
 • Popiš a zatanči všechny typy kroků v RU.
 • Zatanči kvalitně 4x voltovou otáčku za sebou do hudby v SA.
 • Popiš princip váhového paradoxu, jeho důvod a aplikaci ve všech tancích.

LEVEL 13 (3 týdny-2 měsíce) - ZK 9 min

 • Zatanči a ukaž 6 typů rytmů (constant, impulse, impact, swing, vibration, percussive, suspension, rebound).
 • Vydrž 3 minuty v planku.
 • Zatanči do SA 10 variací. (bez hudby)
 • Popiš obecný a pohybový charakter všech tanců (včetně PD).
 • Pro všechny části těla urči odchylky PD od ostatních tanců.

LEVEL 14 (3 týdny-2 měsíce) - ZK 6 min

 • Rumbawalk: kvalita v rotacích a reaktivnost na rychlost dle váhového paradoxu.
 • Student obdrží 3 vyriace do jivu - tanči do normálního tempa (minutu a půl) tyto tři variace tak, aby žádná nebyla 2x za sebou (musí se všechny 3 neustále rovnoměrně střídat).
 • Hudební teorie: vysvětli následující termíny - úder, doba, takt, BMP, fráze, synkopa + název dominantní skladby na paso doble (její název a jméno interpreta).

LEVEL 15 (1 měsíc-3 měsíce) - ZK 5-6 min

 • Popiš a ukaž princip fungování variací 3/4 1/4 1 v SA po 1/4 doby.
 • Zatanči čistě dvojitou spirálu bez hudby.  (bez podpatků)
 • Na jivovém basicu předveď styl hudebního přednesu - staccato, legato, rubato, ritardando. (do hudby)
 • Vysvětli pojmy: ohnisková zeď, CBMP, floorcraft, klasika.
 • Zatanči korektně Sur-place.
 • Zazpívej Espanu Cani (první korunu).


Vize třetího bloku: Od absolvování levelu 15 není pochyb, že se již jedná o pokročilou úroveň. Student prokázal jak mnoho nově získaných dovedností, tak vědomostí, zejména v oblasti charakteru, hudby a vlastního pohybu. Tento level zajišťuje kontrolu kvality. Ze studenta je nyní plnohodnotný tanečník s celou cestou před sebou.

Pravidla tréninkového programu


 1. Celý tréninkový program je dobrovolný. Byl vytvořen jako motivační nástroj pro žáky, kteří jsou soutěživí a chtějí překonávat sami sebe.
 2. Při splnění levelu bude žák zapsán do interních materiálů, level není z hlediska taneční školy veřejný. Pokud se s ním žák bude chtít veřejně pochlubit, pak to záleží na uvážení školy.

 3. V případě dosažení celého bloku má žák nárok na diplom (certifikát) informující o dané úrovni.
 4. Lektor - trenér každého kurzu si sám určí kdy a jakým způsobem bude nabízet absolvování levelů. Přednost má v hodině vždy výuka.
 5. Levely se dají skládat hned za sebou - to znamená, pokud žák level absolvuje, může hned absolvovat další. Z hlediska času a vhodnosti je rozhodnutí o této návaznosti na lektorovi.
 6. Posuzování kvalit - předpokládáme, že pokud žák bude skládat zkoušku, tak ví, že to umí. Vědomostní otázky by proto měl zodpovědět hned, na fyzické zkoušky mají žáci maximálně 3 pokusy.
 7. Při neúspěšném absolvování levelu určí lektor dobu, za kterou bude moci žák level opakovat. Rozsah pravomoci lektora je v závorce u každého levelu. Lektor může udělit i výjimku, ale pouze po předchozí domluvě s vedením školy.
 8. Žáci nemusí skládat zkoušky pouze u svého lektora, všichni lektoři dětí taneční školy Artimo byli proškoleni tak, aby se jejich názory co nejvíce shodovali. Proto lze v tomto tréninkovém programu navazovat během lekcí, táborů i jiných akcí. 


Držíme všem palce, tým Artimo. =)