Informace Artimo Club


 • Rok rozdělujeme na dvě pololetí. První (zimní semestr) začíná cca v polovině září a končí na konci ledna, druhé (letní semestr) začíná únorem a končí v polovině června.
 • Máme 4 úrovně - Miniděti 3-6 let, Beginners, RisingStars, PRO.
 • Pokud chybíte, můžete si trénink nahradit na jiném semináři.
 • Pro plnohodnotnou podporu rozvoje funguje systém BOOST MODE. 
 • V Artimu se řídíme morálním kodexem. Viz odkaz níže.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jakou cestou se mohu vydat? (latina)

 • Párové tancování: nejzákladnější a nejnáročnější cesta. Latinskoamerické a standardní tance byly stvořeny pro párový základ principu muže a ženy. Artimo se zaměřuje především na tuto cestu v každém věku. Pro sólo tanečníky hledáme partnery a zaměřujeme se na soutěže.
 • Sólo tancování: tančit sólo soutěžně můžete až do 21 let. Je to ideální forma pro osobní rozvoj! Pro ty, kteří nemohou najít partnera, je sólo tanec jasnou volbou a mělo by to být samozřejmostí.
 • Synchro dance: ve většině se jedná o dvě slečny - kamarádky, které se stanou párem. Soutěží v tanci vedle sebe, bez kontaktu, kde tančí stejnou choreografii. Hodnotí se nejen kvalita tance, ale i synchron dané choreografie. Ideální pro první zkušenost s párem jako takovým.
 • Formace: více sólo tanečníků, nebo párů tančí jednotnou sladěnou choreografii. Formace slouží pro vystoupení na plesech, prezentaci taneční školy, nebo na soutěže. V Artimu máme dvě sólo formace - The Latin Beat a The Latin Flow. Stavíme třetí. =)Oproti výše zmíněným, lze samozřejmě prostě jen tančit. Nikdo z nás vás nebude nutit k soutěžní kariéře. Tanec sám je umělecká i fyzicky náročná činnost. Stojí zato tančit v jakékoli formě. 

Typy tréninků, se kterými se můžete setkat

 • Seminář (společná lekce): pravidelná hodina každý týden pod vedením trenéra s přítomností i ostatních členů na parketě. Jedná se o klasickou taneční lekci.
 • Volný trénink: možnost tréninku z vlastní vůle člena bez vedení lektora. Sály jsou volně přístupné v časy, které jsou uvedeny v kalendáři na webových stránkách taneční školy. O hudbu se přítomní dělí spravedlivě. V případě přítomnosti individuální lekce rozhoduje o hudbě trenér, co lekci vede. Volné tréninky jsou ideální pro protrénování informací ze seminářů.
 • Individuální lekce: jsou to hodiny navíc, které si člen bere v rámci rychlejšího růstu. Lekce probíhá pouze za přítomnosti člena a hlavního lektora, u kterého chce člen individuální lekce brát. Tyto lekce jsou zpoplatněny a jsou možné pouze po domluvě s daným lektorem. V Artimu má jedna individuální lekce 60 minut.
 • Practice (latina): simulace soutěže (soutěžní příprava). Celá tato událost je pod vedením hlavního lektora/ů s možností účastí divaků, nebo jiných párů z jiných klubů. Tanečníci jsou rozděleny do skupin, ve kterých pak chodí na parket a tančí sestavy či variace, které se v daných kurzech či individuálních hodinách naučily. Practise je velice důležitou součástí tanečního rozvoje. Prozatím jsou practisy pouze latinskoamerické!
 • Přednášky a talky: jedná se o vzdělávací akce, při kterých se většinou nehýbeme. Jsou buď formou přednášky, kdy jen tanečníci sedí a poslouchají, nebo formou společné diskuze na dané téma.
 • Workout: fyzický trénink. Při tréninku kombinujeme silový, plyometrický a vytrvalostní trénink se stretchingem.

VEDENÍ KLUBU

Martin Hejhal - hlavní vedoucí, CEO Artimo s. r. o., předseda Artimo Club, z. s.

artimo.tanecniskola@gmail.com

Lenka Holá, finanční manažerka, CFO

- zpracování přihlášek

- vystavování dokladů pro pojišťovnu

- vedení evidence členů

- dokumentace výjezdních akcí (ASDC, APC)

artimo.ekonomika@gmail.com

Karolína Dufková - marketingová manažerka, CCO

- soutěžní koordinátor

- správa soutěžních šatů

- organizátor vystoupení

- správa inzerce hledání partnerů

artimo.promo@gmail.com