BOOST MODE
individuální lekce

Boost mode je soubor pravidel, které je člen klubu povinen dodržovat, pokud trénuje formou individuálních lekcí nebo nás reprezentuje na soutěžích. Boost mode náleží jednotlivci! 

PRAVIDLA 

 • Řídit se morálním kodexem taneční školy. Odkaz zde.
 • Dodržovat stanovený tréninkový plán, pokud je přidělen trenérem.
 • Řádně si vést online tréninkový deník, pokud je přidělen trenérem.
 • Soutěžní šaty vždy konzultovat s coachem a nechat si je schválit (ideálně před pořízením).
 • Trénovat primárně podle informací z lekcí a seminářů způsobem, který určí hlavní trenér.
 • Trénovat dle svého nejlepšího nasazení, efektivně a pilně.
 • Být loajální k taneční škole, ctít její dobré jméno včetně jejích členů a trenérů.
 • Trénovat pouze s trenéry taneční školy Artimo, nebo trenéry, kteří jsou školou schváleni.
  Trenéři jmenovitě:
  Martin Hejhal, hlavní trenér, kategorie PRO a nižší
  Lenka Holá, interní trenérka, kategorie PRO a nižší
  Karolína Dufková, interní trenérka, kategorie PRO a nižší
  Veronika Černá, interní trenérka, kategorie RS a nižší
  Sarah Neupauerová
  , interní trenérka, kategorie RS a nižší
  • David Muk, externí trenér, kategorie PRO a nižší
  • Petra Tirpák Kostovčíková, externí trenérka, kategorie PRO a nižší
  • Irina Maizlish, externí trenérka, kategorie PRO a nižší
  • Veronika Štefl Hanušová , externí trenérka STT, kategorie PRO a nižší
  • Jaroslav Suchý, externí trenér, kategorie PRO a nižší
  • David Vejchar, 
  , externí trenér STT, kategorie PRO a nižší

Jak získám Boost mode?

Pokud se domluvíte na individuální lekci, trenér s vámi probere tato pravidla a automaticky Boost mode získáváte. Trenér může pravidla upravit na míru každému tanečníkovi sólo, případně vytvořit tréninkový plán a zahrnout ho do podmínek Boost modu.

Trenéři

Každý tanečník, který si bere individuální lekce a má tedy Boost mode, by měl mít jednoho hlavního trenéra, který mu dělá coache (vysvětlení níže). Ten rozhoduje o Boost modu a podobě případného tréninkového plánu. 

Dále vedení Artima velice doporučuje během pololetí vystřídat minimálně i 2 další trenéry po dohodě s coachem. I když věříme, že konstantní práce pod dohledem jedné osoby je správná cesta, princip "víc očí víc vidí" se také někdy hodí.  

 • Učitel - předává informace o tanci bez většího nadhledu. Setkáte se s ním během speciálních náhledových lekcí s jiným trenérem nebo při nějaké doplňkové lekci například jiného tanečního stylu,
 • Trenér - dlouhodobě spolupracuje s tanečníkem, staví choreografie, dlouhodobě pracuje na technice. Na trenérovi leží odpovědnost za kvalitu tance. 
 • Coach - stará se o kariéru tanečníka. Rozhoduje kdy a kam pojede tanečník na soutěž, dohlíží na soutěžní oblečení i na celkovou vizáž. Mentálně pracuje se svým svěřencem a nastavuje tréninkový deník a Boost mode. 

Pokud tanečník začíná, většinou má jednu osobu, která zastává všechny role najednou. Později, s přibývající úrovní, se role rozdělí mezi více osob. Může ještě přibýt sólo choreograf, vizážista, fyzioterapeut, nebo sportovní psycholog, ale to všechno řídí coach. 

Tréninkový plán

Tréninkový plán (TP) je buď napsaný, nebo ústně stanovený tréninkový režim zahrnující intenzitu tréninků, které tanečník navštěvuje, typy tréninků, které jsou pro něj vhodné, trenéry, se kterými pracuje, a cíle, ke kterým tanečník směřuje. Ty mohou být vzdálené, dlouhodobé, nebo lokální - například na období následujícího měsíce. TP většinou zavádí trenér, který jej následně kontroluje. 

Je zcela na trenérovi zda TP zavede a jakou bude mít podobu.

Tréninkový deník

Tréninkový deník (TD) v našem klubu představuje Google tabulka, kterou může trenér tanečníkovi zadat. Do deníku se informace zapisují vždy po týdnu jako součet hodin. 

Zapisuje se čas strávený na:

 • volném tréninku sám (Volný S)
 • volném tréninku s partnerem / partnerkou (Volný P)
 • individuální lekci sám (Indy S)
 • individuální lekci s partnerem / partnerkou (Indy P)
 • semináři (skupinová lekce) (S)
 • practisu (1,5h) (P)
 • workoutu (W)
 • jiné umělecké činnosti - např. workshop jiného stylu (U)
 • lektorování - když učím já (L)

Proč BoostMode existuje?

BM jsme zavedli z několika důvodů, zejména:

 • Suverenita a autenticita klubu. Artimo je plnohodnotným klubem a značkou, která byla postavena na určitých kvalitách a myšlenkách. Jako členové Artima jste zároveň i jeho reprezentanti. To, v jakých šatech tančíte, jak se chováte, s kým trénujete, ale i to, jaké máte choreografie, dělá obrázek nejen o vás, ale také o klubu. Z tohoto důvodu vyžadujeme kontrolu. Ze stejného důvodu je zakázáno trénovat s trenéry, které vedení Artima neschválí. 
 • Chceme věnovat plnou pozornost především tanečníkům, kteří to se soutěžním tancem myslí opravdu vážně. Proto vznikl nástroj na kontrolu výkonů a vývoje každého jednotlivce. Nejsme kroužek, záleží nám na výkonech našich členů a BM nabízí možnost širšího přehledu - například pomocí tréninkových plánů nebo deníků.
 • Aniž bychom to mysleli nějak zle, najdou se tanečníci, kteří takzvaně potřebují "bič", který podpoří jejich tréninkovou morálku. Pevná ruka je nejlepším nástrojem proti prokrastinaci. =) 

Bez BoostModu a lekcí nemohu na soutěž?

Přesně tak =)


Na vše z výše zmíněného se mohou vztahovat výjimky, musí být ale předem schváleny Martinem Hejhalem osobně.