Boost mode


Pro ty, kteří to myslí s tancováním vážně a chtějí závodit pod vlajkou Artima jsme vytvořili nadstavbu, která pomůže optimálnímu vývoji pro Vaší i naší spokojenost. 

O co se jedná?

Boost mode je tréninkový stav, který je zdarma a ve kterém získáváte určité výhody výměnou za Vaši spolupráci a plnění tréninkového plánu. Soutěžit pod Artimem mohou pouze ti, kteří Boost mode mají. Jedná se zároveň i o jistou kontrolu kvality naší taneční školy. 
 - Boost mode náleží jednotlivci, nebo páru! 

Možnosti a výhody Boost modu

  • Brát si individuální lekce s trenéry taneční školy.
  • Možnost soutěžní kariéry v rámci ČSTS a SUT pod taneční školou Artimo. 
  • Vzdělávací netaneční semináře zdarma. (např. česání, líčení, přednášky)
  • Speciální Boost mode tréninky jen pro členy s BM.
  • Přednostní jistota místa na ASDC a APC dle levelu. 
  • Přednostní místa na individuálních lekcích externích trenérů. 

Jak získám Boost mode?

Pokud budete mít zájem, kontaktujte Martina, Lenku, nebo Káju a domluvíme se na krátké schůzce, kde vytvoříme individuální plán a definujeme si podmínky pro Boost mode. (v případě členů pod 12 let i s účastí zákonného zástupce) Následně Vám bude Boost mode aktivován. 


Členové, kteří mají aktivní Boost mode jsou povinni řídit se následujícími pravidly. V opačném případě jim bude Boost mode vypnut po určité období. Včetně zákazu startu. 

  • Dodržovat stanovený tréninkový plán
  • Řídit se morálním kodexem taneční školy
  • Dodržovat podmínky Boost modu stanovené při schůzce
  • Být loajální taneční škole, netrénovat s cizími trenéry (včetně účasti na jiných soustředěních)

Na vše z výše zmíněného se mohou vztahovat výjimky, musí být ale předem schváleny Martinem Hejhalem osobně.